pauwels sauzen_feestelijke sauzen_featured image

Pauwels wenst u prettige feestdagen!

Wij wensen onze klanten te bedanken voor het vertrouwen in onze sauzen, vetten en vinaigrettes. Ook in het nieuwe jaar zullen we alles op alles zetten om de positieve samenwerking verder te zetten. Voor nu wensen we u prettige feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar!

Pauwels Sauzen kiest voor FSC

Pauwels zet stap naar FSC-gecertificeerd materiaal

Papier, karton, drukwerk en tal van andere papiertoepassingen zijn niet weg te denken in ons dagelijks leven. Ook niet bij Pauwels. Denk maar aan alle sauzen die voorzien moeten worden van talloze labels, etiketten, omdozen, trays en andere verpakkingselementen. De wereldwijde bezorgdheid over ontbossing en degradatie van het leefmilieu neemt echter nog jaar na jaar toe. Daarom zet Pauwels op korte termijn de stap naar hout- en papierproducten met het label van Forest Stewardship Council (FSC). Onze verpakkingstechnoloog Hannes De Winter legt uit.


Verantwoord bosbeheer

“De punten en komma’s worden nog gezet, maar in de loop van 2019 zet Pauwels hoe dan ook de stap naar 100% FSC-gecertificeerd papier en karton”, zegt Hannes. “Het FSC-keurmerk garandeert een verantwoorde herkomst van het materiaal uit duurzaam beheerde bossen en/of recyclage. Het gebruik van FSC-gecertificeerd materiaal is ons echter niet vreemd. Voor sommige klanten werkten we er al mee. In het nieuwe jaar zullen we echter die maatstaf doortrekken over de volledige lijn. Zo zal elk etiket en elke doos die bij Pauwels gebruikt wordt voor haar core business daardoor op een verantwoorde manier bekomen worden.”

“ In 2019 zullen al onze labels en kartonnen verpakkingen voortkomen uit verantwoord bosbeheer.”

“Door te kiezen voor producten met het FSC-keurmerk”, gaat Hannes verder, “dragen we bij aan een verantwoord bosbeheer wereldwijd. Een verantwoord papiergebruik begint met een doordacht gebruik waarbij verkwisting tegengegaan wordt en hergebruik gestimuleerd. Inzetten op recyclage is ook cruciaal en het gebruik van gerecycleerd materiaal zit ook ingebakken in het FSC systeem.”

Wat betekent FSC in de praktijk?

Het Forest Stewardship Council houdt rekening met de economische, ecologische en sociale leefbaarheid van papier- en kartonwinning. Zo respecteert het bosbeheer het ecosysteem en zorgt het ervoor dat de biodiversiteit van het bos in stand gehouden worden. Het bosbeheer houdt eveneens optimaal rekening met de lokale bevolking en draagt bij in hun welzijn. Voor een goed begrip, lijsten we de meest praktische vuistregels hieronder op:

  • Bosgebieden met grote natuur- en cultuurwaarden worden beschermd of op aangepaste wijze beheerd.
  • Na de houtkap krijgt het bos de kans zich te herstellen, bij voorkeur via natuurlijke verjonging en waar nodig via aanplantingen.
  • Er wordt niet meer hout gekapt dan wat de aangroei toelaat.
  • Bosfuncties op vlak van lokale waterhuishouding en bodembescherming worden in stand gehouden, bijvoorbeeld door geen hout te kappen langs waterlopen of op steile hellingen.
  • De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd en vastgelegd.
  • Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden voor wat betreft werktijden, loon, veiligheid en training.
  • Het bosbeheer biedt kansen voor de lokale bevolking rond tewerkstelling en lokale ontwikkeling.
pauwels sauzen productie

Pauwels behaalt hoogste score op audit BRC-IFS

Bij Pauwels streven we steeds naar de beste kwaliteit doorheen de hele keten, van de aankoop van grondstoffen over het productieproces tot het aanleveren van onze eindproducten bij de klant. Om die kwaliteit vast te stellen, wordt onze werkwijze regelmatig aan een audit onderworpen. De laatste (onaangekondigde) audit door BRC-IFS vond plaats eind november 2018 en resulteerde in de maximale score AA+. 

Om de klanttevredenheid te garanderen en de betrouwbaarheid en voedselveiligheid van producten te vergroten, is de International Food Standard (IFS) ontwikkeld. Die standaard bevat (voedselveiligheids-)eisen waaraan we dienen te voldoen. HACCP maakt tevens een onderdeel uit van IFS. Pauwels heeft hierin het Certificaat Higher Level, i.e. het hoogste niveau van de standaard. BRC Global Standard heeft dan weer als doel specifieke criteria te stellen ten aanzien van de veiligheid, kwaliteit en procedures die gevolgd worden door producenten en fabrikanten die voedingsproducten leveren aan Britse Retail organisaties. Pauwels heeft daarin het AA+ certificaat, waarin AA voor het hoogste niveau staat en + voor onaangekondigd.

De auditor haalde met name volgende positieve punten aan in de beoordeling:

• Hoge betrokkenheid doorheen de ganse organisatie waarbij het systeem gebruikt wordt en in de routines zit.
• Goede communicatie binnen de organisatie alsook naar klanten toe.
• Een goed onderhouden fabriek, die vooral in het magazijn ook veel lichter is geworden.
• Een systeem en opvolging van opleidingen dat ver uitgewerkt is.
• Een knappe prestatie om de fabriek op de juiste manier draaiende te houden ondanks de vele werken die lopende zijn.

top

WENST U MEER INFO?

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie over een mogelijke samenwerking?

CONTACTEER ONS