Jort Moermans: “Dankzij uniforme werkinstructies zullen we voortaan sneller kunnen ombouwen”

2 juli 2019 /

De productieruimte is het hart van iedere sauzenproducent. We stellen bij Pauwels Sauzen dan ook alles in het werk om de zaken er zo vlot mogelijk te laten verlopen. Uniforme werkinstructies voor de lijnoperatoren zijn daarbij een belangrijke tool. Daaromtrent loopt momenteel een intern project in onze productiesite te Herent. In dit artikel schijnt Production Engineer Jort Moermans zijn licht op de gang van zaken.


Verbeteren van de lijnefficiëntie

Jort Moermans

Jort Moermans, Production Engineer

“Dit voorjaar zijn we gestart met een verbeteringsproject in samenwerking met opleidingscentrum VINTO. Daar is men gespecialiseerd in het ontwerpen en organiseren van technische opleidingen op maat”, zegt Jort. “Via die samenwerking willen we nu eenduidige werkinstructies op papier krijgen. Die fiches kunnen dan gebruikt worden door de teamleaders en de operatoren voor het bedienen, ombouwen, afstellen en instellen van de machines in een productielijn. Op die manier documenteren we voor eens en voor altijd de meest efficiënte werkwijze aan de lijn. Daarnaast zal ook de opleiding van nieuwe operatoren voortaan volgens een geijkte procedure kunnen plaatsvinden.”

“Bij het ombouwen van een productielijn naar bijvoorbeeld een nieuw formaat teert de operator vandaag nog grotendeels op zijn eigen ervaring aan de lijn. Ondanks een goede opleiding en dagelijkse on-the-job training wordt er op die manier steeds gehandeld op basis van het individueel referentiekader”, beseft Jort. “Dat werkt natuurlijk ook, maar het is daarom niet altijd de meest efficiënte werkwijze. Om de lijnefficiëntie nu te verbeteren en op lange termijn te garanderen, zijn we dan ook het verbeteringsproject gestart met focus op het optimaliseren van de ombouw volgens een Single Minute Exchange of Die (SMED) methode. Die werkwijze zorgt ervoor dat een ombouw tot een minimum beperkt wordt.”

TIJDENS DIT PROJECT LEREN ONZE OPERATOREN OM FOUTLOOS EN BIJZONDER EFFICIËNT OM TE BOUWEN. OOK DE OPLEIDING VAN NIEUWE OPERATOREN ZAL OP UNIFORME WIJZE KUNNEN VERLOPEN.

Lagere ombouwtijden

20190611_165254bisHet project met VINTO zit momenteel nog in de analytische fase. Daarbij wordt de huidige werkwijze in kaart gebracht en gekeken op welke manier er verbeteringen aangebracht kunnen worden. Zo werd bijvoorbeeld onlangs nog de ombouw van een kartonneerder geobserveerd, de moeilijkste machine op lijn 64 volgens Jort.

“Die ombouw gebeurde door één teamlid. De andere projectleden observeerden: tijden per fase bijhouden met de chronometer, opmerkingen noteren, verbeteringen voorstellen, technische storingen melden,…. Er werd onder andere een plattegrond gemaakt met daarop het volledige parcours dat de operator aflegt om de machine om te bouwen. Daarop werd al duidelijk dat de operator te vaak van punt A naar punt B moet en zo heel wat tijd verliest aan verplaatsingen. Aan het einde van het project zal dit diagram opnieuw opgemaakt worden en zullen de verbeteringen aan het licht komen”, zegt Jort.

Jort is alleszins hoopvol dat dit project de foutmarge op het afstellen van een machine aanzienlijk gaat afnemen en de machines ook sneller en consistenter afgesteld zullen kunnen worden. “Wanneer uit de analyse blijkt dat de ombouwtijden effectief een stuk lager liggen en er door elk teamlid afgesteld wordt volgens een vast stappenplan met genummerde wisselstukken, vaste aanslagen, allerhande metertjes en dergelijke…dán gaan we als projectteam echt tevreden zijn over de stappen die we zetten. Op die manier kan een nieuwe operator ook op een zeer snelle en efficiënte manier leren om de machine om te bouwen. Hiervan gaan we als productiesite vruchten plukken, daar ben ik zeker van”, besluit Jort.

 


Meer blog artikelen

top

WENST U MEER INFO?

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie over een mogelijke samenwerking?

CONTACTEER ONS